obroc1

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode
Reševalcem iz vode, ki jim je veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti potekla leta 2020, je bila na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 96/20) podaljšana za eno leto od datuma poteka veljavnosti.

V letošnjem letu je Uprava Republike Slovenije za Zašito in Reševanje podaljšanje veljavnosti licenc reševalcev iz vode uredilo v prehodnih določbah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 31/21), ki velja od 6. 3. 2021. Dostopen je na naslednji povezavi: Uradni list RS - 031/2021, Uredbeni del (uradni-list.si).

Podaljšanje veljavnosti preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode ni fiksno, ampak je odvisno od epidemioloških razmer in veljavnih ukrepov.

Reševalcem iz vode se veljavnost opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode podaljša še za tri mesece od prenehanja veljavnosti ukrepov, ki onemogočajo normalno obratovanje bazenov.

Trimesečni rok je določen zato, da bi se v tem obdobju vsi reševalci lahko ustrezno pripravili na obnovitveni preizkus usposobljenosti.

Podaljšanje velja tako za reševalce iz vode, ki jim je preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode potekel leta 2020 in jim je bil podaljšan za eno leto, kot tistim, ki jim poteče letos, pa ga zaradi epidemije nimajo možnosti pravočasno obnoviti.

Tisti reševalci, ki trenutno delajo, pa jim preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode poteče v kratkem, lahko delajo še naprej.

Podaljševanje preizkusa usposobljenosti za nudenje prve pomoči in predpisanega zdravniškega pregleda je v pristojnosti Ministrstva za zdravje oziroma Rdečega križa Slovenije.

 

Aktualne objave

Težko je ločiti med igro in utapljanjem

Otrokovo življenje še vedno ogroženo: težko je ločiti med igro in utapljanjem

Premagal ga je močan rečni tok

Deček se je z oblačili zataknil za leseni steber, premagal ga je močan rečni tok
© 2021 slolifeguard.com | O piškotkih
FB
Telefon Facebook