Tečaj za reševalca iz vode program C - divje vode

Termin: 31.12.2020 ob 8.00
Lokacija: Solkan
1Usposabljanje za reševalca iz divje vode -
PROGRAM C
IZVAJALEC: ZAVOD ZA VARSTVO PRED UTOPITVAMI - https://www.voda-resevanje.si/
E-MAIL: urban.herzog@voda-resevanje.si


SPLOŠNE INFORMACIJE

Vodja usposabljanja je Urban Herzog.
Inštruktorji na usposabljanju so:
Samo Leštan
Gašper Babnik
Jože Biro
Urban Herzog

Zavod za varstvo pred utopitvami bo vsako leto predvidoma razpisal štiri termine za usposabljanje za reševalce na divjih vodah po programu C.
1. termin konec marca ali v začetku meseca aprila, 2. termin v maju, 3. termin v juniju in 4. termin v septembru ali oktobru. Dejanska izvedba vseh usposabljanj v razpisanih terminih je odvisna zadostnega števila prijav. Ob premajhnem številu prijav se usposabljanje odpove.
Najmanjše število udeležencev za izvedbo posameznega usposabljanja je 14, največje število udeležencev na posameznem usposabljanju pa 30.
 Na usposabljanje bo sprejeto največ 30 kandidatov, ki bodo poslali popolne prijave. Prijave se pošljejo po e-pošti (urban.herzog@voda-resevanje.si), sprejme pa se prvih 30 kandidatov, ki so poslali popolne prijave. O uspešnosti prijave bodo kandidati obveščeni po e-pošti. Predhodne rezervacije za prosta mesta na usposabljanju niso možne.
Program usposabljanja za reševalce iz vode na divjih vodah obsega 80 pedagoških ur. Usposabljanje traja 7 dni in je lahko razdeljeno na dva ali tri dele.

PREDSTAVITEV USPOSABLJANJA

Usposabljanje je razdeljeno na teoretično usposabljanje reševanja iz vode in vrvnih tehnik ter praktične vaje reševanja iz tekoče in divje vode ter vrvnih tehnik. usposabljanje se izvaja po vsebinskih sklopih, ki se izvajajo ločeno po dnevih v času razpisanega termina. Urnik usposabljanja znotraj dni v razpisanem terminu je predvsem odvisen od vremenskih razmer, vodostaja reke Soče in vseh ostalih dejavnikov, ki bi lahko kakorkoli vplivali na varnost udeležencev in inštruktorjev na usposabljanju.

Program je samo okviren. Izvajalec si pridržuje pravico do časovnih sprememb, vsebinskih zamenjav in prilagoditev znotraj programa glede na vodostaj, vremenske razmere in druge objektivne razloge, ki pogojujejo izvajanje usposabljanja. Udeleženci so o vsebinah in spremembah urnika obveščeni sproti oziroma za vsak dan posebej.

VSEBINA USPOSABLJANJA

 • Teorija reševanja iz divje vode:
 • Zakonska ureditev varstva pred utopitvami
 • Osnove hidrodinamike
 • Proces utapljanja
 • Oprema za reševanje iz divje vode
 • Tehnike veslanja
 • Načini reševanja iz divjih voda
 • Organizacija varnosti na divjih vodah
 • Praktično znanje in usposobljenost za reševanje iz divje vode:
 • Reševalno plavanje
 • Osnove reševanja iz divjih voda
 • Načini reševanja iz divje voda z vrvjo oz. vrvno tehniko
 • Simuliranje, proučevanje in reševanje praktičnih primerov reševanja iz divje vode
 • Analiza usposabljanja in ugotovitve

POGOJI PRIJAVE IN SODELOVANJA

Pogoji prijave:

 • Minimalna starost 18 let
 • Zdravniški pregled, na podlagi Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.), ki ni starejši od 6 mesecev
 • Opravljen preizkus usposobljenosti za prvo pomoč, na podlagi Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.
 • Prijava na usposabljanja za prvo pomoč: http://tecaji.rks.si/list/2785/?layer=1
 • Potrdilo o plačilu usposabljanja
 • Ob začetku usposabljanja se kandidat izkaže z osebnim dokumentom

 Pogoji sodelovanja:

 • Izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji za prijavo na usposabljanje
 • ustrezna psihofizična pripravljenost:
 • opravljen predpisan zdravniški pregled za reševalce iz vode;
 • uspešno opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti ob začetku usposabljanja, kar pomeni:
 • - preplavati 200m v času 4:00 min (start iz vode z odrivom od roba bazena);
 • - preplavati 25 m pod vodo (start iz vode z odrivom od roba bazena).
 • popolna osebna oprema reševalca iz vode

PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI

PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI oziroma IZPIT je v pristojnosti Uprave
RS za zaščito in reševanje. Deli se na:
 • IZPIT - obsega teoretični in praktični del in je namenjen vsem, ki ga opravljajo prvič.
 • PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI (LICENCA) - obsega samo praktični del in ga opravljajo samo tisti, ki potrjujejo licenco. Kandidati ga morajo opraviti vsaka 3 leta.

POMEMBNO!!!

Prijava na usposabljanje ne pomeni hkrati tudi prijave na izpit. Preizkuse usposobljenosti (izpit ali izpit za obnovitev licence) organizira in izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Podrobne informacije o prijavi, terminih, pogojih, programih in predpisih so objavljene na spletni strani:

 http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os41.htm

Svetujemo vam, da se na izpit prijavite istočasno kot na usposabljanje.


VEČ INFORMACIJ NA:
https://www.voda-resevanje.si/program-c?lang=sl


Objava: 26.04.2019
Preberite tudi...
30.11.2019

ZRSZ-Usposabljanje za brezposelne osebe

Termin: 20.01.2020 ob 12.00
Lokacija: Kopališče Radenci- Zdravilišče Radenci
30.11.2019

Tečaj za reševalca iz vode program A - FEBRUAR 2020

Termin: 27.01.2020 ob 12.00
Lokacija: Kopališče Radenci- Zdravilišče Radenci
30.11.2019

Tečaj za pridobitev mednarodne licence (ILS)

Termin: 04.02.2020 ob 13.00
Lokacija: Pokriti bazen, Zdravilišče Radenci
30.11.2019

Tečaj prve pomoči za reševalce iz vode

Termin: 12.02.2020 ob 8.30
Lokacija: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19 Ljubljana
Aktualne objave

Mirno, prijazno, čisto, ugodno in v objemu narave

Mirno, prijazno, čisto, ugodno in v objemu narave

Kako poteka delo reševalca iz vode?

Kako poteka delo reševalca iz vode?
© 2019 slolifeguard.com | O piškotkih
FB
Telefon Facebook