Tečaj za reševalca iz vode program A + B in D - JUNIJ 2021

Termin: 17.05.2021 ob 11.00
Lokacija: Olimpijski bazen - KOPER
398

ZAČETEK TEČAJA ZA RIV NA BAZENSKIH IN
NARAVNIH KOPALIŠČIH

 
 • program A (A1/A2 - bazen)

 • program B (morje, jezera, stoječe vode)

 • program D (za izposojevalce čolnov)

MOŽNOST USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE OSEBE PRIJAVLJENE NA ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

PREVERJANJE PLAVALNIH SPOSOBNOSTI

Začetek preverjanja plavalnih sposobnosti bo v: Preizkus poteka po sledečih kriterijih:
 • Program A (reševalec na bazenu)
Modul A1:
Plavanje 100 m na čas (2.10 min)
Plavanje pod vodo (10 m)

Modul A2
Plavanje 200 m na čas (4.00 min)
Plavanje pod vodo (15 m)
Plavanje na mestu z dvignjenimi komolci (60 sek)
 • Program B (reševalec na morju, jezeru)
Plavanje 200 m na čas (4.00 min)
Plavanje pod vodo (15 m)
Plavanje na mestu z dvignjenimi komolci (60 sek)
 • Program D (izposojevalec plovil, oseba usposobljena za reševanje iz vode)
Plavanje na 100 m v času največ 2.30 min
Plavanje pod vodo na razdalji 10m

DOKUMENTI:

Prvi dan TEÄŒAJA je potrebno dostaviti KOPIJE sledečih dokumentov:
 • kopija ZAKLJUÄŒENE ŠOLE - maturitetno spriÄ�evalo ali spriÄ�evalo o zakljuÄ�nem izpitu,
 • kopija ZDRAVNIŠKO SPRIÄŒEVALO za reševalca iz vode - SpriÄ�evalo medicina dela in športa,
 • MAJHNA SLIKA (kot za osebno),
 • kopija PLAÄŒILA IZPITA – cena izpita A (A1/A2) je 90.00€, cena izpita B je 110.00€ in cena izpita D je 60.00€ iin je potrebno nakazati na transakcijski raÄ�un organizatorja izvedbe Uprave RS za zašÄ�ito in reševanje: IBAN: SI 56 01100 6370191114 obvezno sklic na št. 00 19127 7130066,
 • kopija POTRDILA O PLAÄŒILU TEÄŒAJA - Cena teÄ�aja - A (A1/A2) = 549.00€, A + B = 732.00€, D = 366.00€. Znesek je potrebno nakazati na raÄ�un Zveze: ZRV LJUBLJANA, odprt pri SKB BANKI pod številko SI56 0317 1100 1277 763, NAMEN ime in priimek kandidata,
 • cena obnovitvenega teÄ�aja po posameznem programu je 183 EUR
* Vse cene vsebujejo DDV

ZAÄŒETEK TEÄŒAJA:

Za�etek te�aja po programih A, B in D bo na:
- kopališÄ�u Kodeljevo - Ljubljana v ponedeljek dne: 17.05.2021, ob 11.00 uri - Bazensko kopališÄ�e
- kopališÄ�e Žusterna KOPER v ponedeljek dne: 24.05.2021, ob 11.00 uri - Naravno in bazensko kopališÄ�e

Te�aj je razdeljen na dva dela in sicer:
 • PROGRAM A, B in D - teorija in praksa - BAZEN in MORJE: 17.05. - 18.06.2021,
 • teÄ�aj prve pomoÄ�i traja v sklopu razpisanega teÄ�aja za RIV (09.6, 10.6., 16.6.2021).  - obvezna PRIJAVA na teÄ�aj prve pomoÄ�i
Za uspešni zakljuÄ�ek teÄ�aja je obvezna vsaj 90% prisotnost na obeh delih teÄ�aja.
Zbirno mesto je na blagajni kopališÄ�a.
Te�aj traja od ponedeljka do petka od 10.00 ure do 15.00 ure oz. po predhodnem dogovoru.
Zaklju�ek te�aja je 18.06.2021 z pred izpitnim preverjanjem znanja.

IZPIT

  izpitni rok bo dne 19.06.2021 in sicer:

KORISTNE INFORMACIJE

Priporo�ljiva literatura:
- Reševanje iz vode, aktivna varnost in prva pomoÄ� - Slovenska šola reševanja iz vode
- PriroÄ�nik reševanje iz vode SV 2008 - http://dk.mors.si/Dokument.php?id=927

Merila komisije za preverjanje znanja reševalcev iz vode na bazenskih in naravnih kopališÄ�ih
http://www.sos112.si/slo/tdocs/kriteriji_za_znanje.pdf

Reševanje iz vode - prikazi razliÄ�nih naÄ�inov reševanja
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os42.htm

ÄŒe se iz kakršnegakoli razloga ne morete udeležiti predvidenih rokov in ste prijavljeni preko spletne prijavnice, vas naprošamo, da svojo ODJAVO OD TEÄŒAJA za IZPIT sporoÄ�ite na: info@slolifeguard.com.
Za ve� informacij pokli�ite na: 031369732 ali si oglejte pomembne napotke in pomo� glede te�aja:

http://www.slolifeguard.com/tecaji/pomembni-napotki-in-pomoc-glede-tecajev-za-riv


Objava: 09.03.2021
Preberite tudi...
09.04.2021

Tečaj za reševalca iz vode program A - APRIL 2021

Termin: 19.04.2021 ob 11.00
Lokacija: Kopališče Kodeljevo, Ljubljana
09.04.2021

ZRSZ - Usposabljanje za brezposelne osebe APRIL 2021

Termin: 19.04.2021 ob 11.00
Lokacija: Kopališče - Kodeljevo Ljubljana
09.04.2021

REŠEVALEC IZ VODE preverjanje plavalnih sposobnosti 2021

Termin: 19.04.2021 ob 11.00
Lokacija: Ljubljana, Maribor, Celje, Murska sobota, Koper - program A, B in D
29.03.2021

Tečaj za pridobitev mednarodne licence (ILS)

Termin: 20.04.2021 ob 11.00
Lokacija: Kopališče Kodeljevo, LJUBLJANA
Aktualne objave

Dogodek na slovenskem kopališču javnost močno razburja

Dogodek na slovenskem kopališču javnost močno razburja

Če vas preseneti morski tok, plavajte v njegovi smeri, ne proti njemu

Če vas preseneti morski tok, plavajte v njegovi smeri, ne proti njemu
© 2021 slolifeguard.com | O piškotkih
FB
Telefon Facebook