Tečaj prve pomoči za reševalce iz vode

Termin: 13.02.2019 ob 8.30
Lokacija: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19 Ljubljana
10

Tečaj prve pomoči za reševalce iz vode

Reševalci iz vode

Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode, objavljen v Uradnem listu 18. 7. 2003, v 4. členu pooblašča Rdeči križ Slovenije za izvajanje programa usposabljanja in preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči.

Zato Vas na podlagi 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami, Uradni list RS, št. 44/2000 in skladno s 4. členom Pravilnika o reševalcih iz vode, Uradni list RS, št. 44/2001, obveščamo o terminih usposabljanj in izpitov iz prve pomoči za reševalce iz vode.
 
Program obsega teoretična in praktična usposabljanja iz prve pomoči za reševalce iz vode, v skupnem trajanju 20 ur, pri čemer je poudarek na praktičnem usposabljanju. Po opravljenjem usposabljanju morajo kandidati opraviti preizkus usposobljenosti, ki je sestavljen iz teoretilčnega in praktičnega dela. Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti je pogoj za pridobitev licence za reševalca iz vode, ki prejme tudi izkaznico. 
Znanje prve pomoči je potrebno obnavljati na tri leta. Kandidati, ki obnavljajo prvo pomoč po programu za reševalca iz vode se morajo ob pristopu na usposabljanje in preizkus  obvezno izkazati z že pridobljeno licenčno izkaznico reševalca iz vode.
 
Možnost prijavljanja na usposabljanje je skozi celotno obdobje izvajanja tečajev. Prosimo, da pravočasno preverite veljavnost licence (obnovitev licence RIV).
 

Prijave

Za vse objavljene termine tečajev ali izpitov se je potrebno strogo držati roka za oddajo prijav sicer prijave za željeni termin ne bomo upoštevalii. Na podlagi izkušenj kandidatom svetujemo, da se na usposabljanje ali izpit prijavijo pravočasno glede na potek licence (možnost prijave kadarkoli na katerikoli razpisan tečaj v sezoni 2016/2017), ker povečano povpraševanje v pozno spomladanskih mesecih onemogoča udeležbo vsem zainteresiranim.

V kolikor bo prijav manj kot 12, bo termin odpovedan.
 
Brez pravočasne prijave in  plačila kotizacije udeležba na tečaju ali izpitu ni možna! Obvezno je plačilo  do datuma, do katerega so odprte prijave. V primeru neplačila do omenjenega datuma se kandidata izbriše iz seznama za izbrani termin.
 
PRIJAVE

 Plačilo in cene usposabljanj in izpita

  • Osnovno usposabljanje s preiskusom usposobljenosti - 310,30 EUR
  • Obnovitveno usposabljanje s preiskusom usposobljenosti - 171,20 EUR
  • Ponovno opravljanje izpita za reševalce iz vode - 119,84

1. Kotizacijo bom plačal/a kot samostojna oseba

V tem primeru plačajte kotizacijo do datuma zbiranja prijav s položnico in pošljite potrdilo o plačilu po faxu na številko 01/2414 344 ali po pošti na naslov Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana. Potrdilo o plačilu prinesite tudi s seboj na pričetek usposabljanja.

Brez dokazila o plačilu in osebnega dokumenta oziroma že pridobljene licenčne izkaznice reševalca iz vode (obnova licence),  kandidat ne more pristopiti k usposabljanju!

2. Kotizacijo bo plačalo podjetje

V tem primeru sporočite natančen naziv podjetja, davčno številko ter ime udeleženca, za katerega bo plačana kotizacija, da bomo lahko izstavili račun.

V primeru, da kandidati iz neopravičenih razlogov ne pristopijo k usposabljanju in preizkusu se že plačana kotizacija ne vrača.

Kandidati, ki bodo plačali kotizacijo, do datuma, ki je naveden na predračunu, ki ga prejmejo na mail, bodo o pričetku usposabljanja obveščeni prav tako preko maila. Tisti kandidati, ki do navedenega datuma ne bodo plačali kotizacijo se smatra, kot da ne želijo pristopiti k usposabljanju in se umaknejo iz seznama tečanjikov.
Za več informacij o izvajanju tečajev prve pomoči za reševalca iz vode:
Telefon: +386 1 2414 300
 
Objava: 24.11.2018
Preberite tudi...
18.12.2018

Tečaj za reševalca iz vode program A - FEBRUAR 2019

Termin: 04.02.2019 ob 11.00
Lokacija: Kopališče Tivoli - LJUBLJANA
24.11.2018

Tečaj za pridobitev mednarodne licence (ILS)

Termin: 22.02.2019 ob 11.00
Lokacija: Kopališče Tivoli Ljubljana
24.11.2018

Tečaj za reševalca iz vode program A - MAREC 2019

Termin: 04.03.2019 ob 11.00
Lokacija: Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12 - RADENCI
24.11.2018

ZRSZ-Usposabljanje za brezposelne osebe

Termin: 04.03.2019 ob 11.00
Lokacija: Zdravilišče Radenci
Aktualne objave

Do polovice julija se je utopilo že devet ljudi

Do polovice julija se je utopilo že devet ljudi

Nesreča nikoli ne počiva: naj bo kopanje varno in zabavno

Nesreča nikoli ne počiva: naj bo kopanje varno in zabavno
© 2018 slolifeguard.com | O piškotkih
FB
Telefon Facebook