Pomembni napotki in pomoč glede tečajev za RIV

Termin: 01.01.2030
Lokacija: URSZR
drowning

USPOSABLJANJE ZA REŠEVALCA IZ VODE :

Za reševalca iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba z ustreznimi
psihofizičnimi sposobnostmi, ki ima najmanj srednjo poklicno
izobrazbo, ter opravljen preizkus iz plavalnih sposobnosti.

MOŽNOST USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE OSEBE PRIJAVLJENE NA ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Zveza Reševalcev iz Vode sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje in sicer v okviru operacije »Neformalno izobraževanje in usposabljanje«, Program usposabljanja in preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode - program A  in program B, na območju OS MURSKA SOBOTA, OS LJUBLJANA in na območju OS KOPER.
 • V usposabljanje brezposelnih oseb se lahko vključijo osebe, ki so kot brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Usposabljanje brezposelnim osebam v celoti financira Zavod RS za zaposlovanje.
 • Zainteresirane brezposelne osebe naj se oglasijo pri svojem svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje, kateri jim bo podal nadaljnje informacije za vključitev v program usposabljanja.

Usposabljanje za reševalca iz vode
Usposabljanje poteka 14 dni od ponedeljka do petka in je sestavljeno iz dveh delov:
 • Teorija (25 ur)
 • Praktični del v vodi (55 ur).

PROGRAMI USPOSABLJANJA :

PREVERJANJE PLAVALNIH SPOSOBNOSTI:

Sestavljeno je po sledečih programih:

Modul A1 :

 • Plavanje 100m na čas (2.10 min)
 • Plavanje pod vodo (10 m)

 Modul A2

 • Plavanje 200m na čas (4.00 min)
 • Plavanje pod vodo (15 m)
 • Plavanje na mestu z dvignjenimi komolci (60 sek)
Program B
 • Plavanje 200m na čas (4.00 min)
  Plavanje pod vodo (15 m)
  Plavanje na mestu z dvignjenimi komolci (60 sek)
Program D:
 • plavanje na 100m v času največ 2.30 min,
 • plavanje pod vodo na razdalji 10m
MERILA KOMISIJE ZA PREVERJANJE ZNANJA REŠEVALCEV IZ VODE
NA BAZENSKIH IN NARAVNIH KOPALIŠČIH

REŠEVANJE IZ VODE - PRIKAZI RAZLIČNIH NAČINOV REŠEVANJA

Spoštovani uporabniki!

Gradivo o reševanju iz vode na tej spletni strani predstavlja slikovno dopolnitev poglavij o načinih reševanja iz učbenika Reševanje iz vode iz leta 2004. V njem so dr. Venceslav Kapus in njegovi sodelavci predstavili doktrino reševanja iz vode pri nas. Le-ta temelji na varnih in učinkovitih postopkih, s katerimi reševalec pomaga utapljajočemu tako, da NE ogrozi lastnega življenja. Zato mora pred začetkom oceniti stanje in sestaviti načrt reševanja. Reševanje mora potekati PREUDARNO in HITRO. Najvarneje je, če rešuje posredno, torej s pomočjo reševalnega pripomočka ali drugega predmeta in brez neposrednega stika z utapljajočim. Utapljajočega pri zavesti reševalec vedno skuša reševati z obale. Če je utapljajoči predaleč od obale, si reševalec lahko pomaga s plovilom. Če ta dva načina reševanja nista možna, se reševalec loti osebnega reševanja. Pri tem skuša utapljajočega najprej rešiti s pripomočkom in z dolgo vrvjo. Šele zadnja možna reševalčeva izbira je neposredno osebno reševanje utapljajočega. Izjema sta le reševanje negibnega utapljajočega in/ali reševanje pri sumu poškodbe hrbtenice. Pri tem mora reševalec kar najhitreje začeti z neposrednim osebnim reševanjem, ki mora biti, sploh pri sumu poškodbe hrbtenice, zelo previdno. Gradivo je torej namenjeno usposabljanju in stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju:

- poklicnih reševalcev iz vode in drugih reševalcev,

- profesorjev in učiteljev športne vzgoje, trenerjev, učiteljev, vaditeljev plavanja in drugih plavalnih ter vodnih športov, ki se želijo izobraziti iz reševanja iz vode,

- vseh, ki želijo podrobneje spoznati različne načine reševanja iz vode.

Vsebina spletnih strani o reševanju iz vode se bo še izpopolnjevala in nadgrajevala. Vaše pohvale, kritike in pripombe bodo zelo dobrodošle. Vzeli jih bomo resno in jih skušali tudi upoštevati.

Za konec se zahvaljujemo vsem, ki so z veliko znanja, izkušenj in dobre volje pripomogli k uresničitvi tega projekta.
Uprava RS za zaščito in reševanje in Fakulteta za šport

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os42.htm


LITERATURA:

CENIKI:

Cene tečajev po  posameznem programu:
 • Program - A1/A2 je 549 EUR*
 • Program - B je 732 EUR*
 • Program - D je 366 EUR*
 • Mednarodni programi: ILS POOL LIFEGUARD, INLAND OPEN WATER LIFEGUARD, SURF LIFEGUARD je 732 EUR*
  (za reševalce kateri imajo že opravljeno in veljavno licenco A2 ali B je 366 EUR* )
 • Obnovitveni tečaj po posameznem programu je 183 EUR
*Vse cene vsebujejo DDV

Vsi tečaji imajo v ceno vključeno vstopnico za bazen, pripomočke in vso pripadajočo literaturo.
V ceno ni vštet zaključni izpit !
 
Pridružujemo si pravico do spremembe ali odpovedi tečaja.


VAJE ZA POMOČ:

Plavanje na mestu z dvignjenimi komolci
(učenje pravilne tehnike)


Izvedba vodne reševalne deske
(dva reševalca)
Imobilizacijski prijemi
(sum pri poškodbi vratne hrbtenice)


Ostale vaje za pomoč....

 
Objava: 01.01.2017
Preberite tudi...
12.11.2019

ZRSZ-Usposabljanje za brezposelne osebe

Termin: 04.11.2019 ob 12.00
Lokacija: Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25
12.11.2019

Tečaj za reševalca iz vode program A - NOVEMBER 2019

Termin: 04.11.2019 ob 12.00
Lokacija: Kopališče Tivoli, Ljubljana
13.10.2019

Tečaj za pridobitev mednarodne licence (ILS)

Termin: 05.11.2019 ob 13.00
Lokacija: Kopališče TIVOLI - Ljubljana
13.10.2019

Tečaj prve pomoči za reševalce iz vode

Termin: 13.11.2019 ob 8.30
Lokacija: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19 Ljubljana
Aktualne objave

Mirno, prijazno, čisto, ugodno in v objemu narave

Mirno, prijazno, čisto, ugodno in v objemu narave

Kako poteka delo reševalca iz vode?

Kako poteka delo reševalca iz vode?
© 2019 slolifeguard.com | O piškotkih
FB
Telefon Facebook