Pomembni napotki in pomoč glede tečajev za RIV

Termin: 01.01.2030
Lokacija: URSZR
drowning

USPOSABLJANJE ZA REŠEVALCA IZ VODE :

Za reševalca iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba z ustreznimi
psihofizičnimi sposobnostmi, ki ima najmanj srednjo poklicno
izobrazbo, ter opravljen preizkus iz plavalnih sposobnosti.

MOŽNOST USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE OSEBE PRIJAVLJENE NA ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Zveza Reševalcev iz Vode sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje in sicer v okviru operacije »Neformalno izobraževanje in usposabljanje«, Program usposabljanja in preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode - program A  in program B, na območju OS MURSKA SOBOTA, OS LJUBLJANA in na območju OS KOPER.
 • V usposabljanje brezposelnih oseb se lahko vključijo osebe, ki so kot brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Usposabljanje brezposelnim osebam v celoti financira Zavod RS za zaposlovanje.
 • Zainteresirane brezposelne osebe naj se oglasijo pri svojem svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje, kateri jim bo podal nadaljnje informacije za vključitev v program usposabljanja.

Usposabljanje za reševalca iz vode
Usposabljanje poteka 14 dni od ponedeljka do petka in je sestavljeno iz dveh delov:
 • Teorija (25 ur)
 • Praktični del v vodi (55 ur).

PROGRAMI USPOSABLJANJA :

PREVERJANJE PLAVALNIH SPOSOBNOSTI:

Sestavljeno je po sledečih programih:

Modul A1 :

 • Plavanje 100m na čas (2.10 min)
 • Plavanje pod vodo (10 m)

 Modul A2

 • Plavanje 200m na čas (4.00 min)
 • Plavanje pod vodo (15 m)
 • Plavanje na mestu z dvignjenimi komolci (60 sek)
Program B
 • Plavanje 200m na čas (4.00 min)
  Plavanje pod vodo (15 m)
  Plavanje na mestu z dvignjenimi komolci (60 sek)
Program C
 • Plavanje 200m na čas (4.00 min)
 • Plavanje pod vodo (25 m)

Program D:
 • plavanje na 100m v času največ 2.30 min,
 • plavanje pod vodo na razdalji 10m
 

LITERATURA:

CENIKI:

Cene tečajev po  posameznem programu:
 • Program - A1/A2 je 549 EUR* ( doplačilo za B 183 EUR* - pogoj izpit A2 )
 • Program - B je 732 EUR*
 • Program - C je 500 EUR*
 • Program - D je 366 EUR*
 • Mednarodni programi: ILS POOL LIFEGUARD, INLAND OPEN WATER LIFEGUARD, SURF LIFEGUARD je 732 EUR*
  (za reševalce kateri imajo že opravljeno in veljavno licenco A2 ali B je 366 EUR* )
 • Obnovitveni tečaj po posameznem programu je 183 EUR*
*Vse cene vsebujejo DDV

Vsi tečaji imajo v ceno vključeno vstopnico za bazen, pripomočke in vso pripadajočo literaturo.
V ceno ni vštet zaključni izpit !
 
Pridružujemo si pravico do spremembe ali odpovedi tečaja.


VAJE ZA POMOČ:

Plavanje na mestu z dvignjenimi komolci
(učenje pravilne tehnike)


Izvedba vodne reševalne deske
(dva reševalca)
Imobilizacijski prijemi
(sum pri poškodbi vratne hrbtenice)


Ostale vaje za pomoč....

 
Objava: 01.01.2017
Preberite tudi...
30.07.2020

Tečaj za reševalca iz vode program A - SEPTEMBER 2020

Termin: 14.09.2020 ob 12.00
Lokacija: Kopališče Tivoli Ljubljana
30.07.2020

Tečaj prve pomoči za reševalce iz vode

Termin: 16.09.2020 ob 8.30
Lokacija: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19 Ljubljana
01.01.2017

Zakonodaja in podzakonski akti

Termin: 02.01.2030 ob 8.30
Lokacija: Državni zbor - Zakoni
28.05.2020

Objave glede sproščanja ukrepov in tečaji RIV - progam A, B in D

Termin: 03.01.2030 ob 12.00
Lokacija: Ljublana
© 2020 slolifeguard.com | O piškotkih
FB
Telefon Facebook