Reševalec iz vode

Reševalec iz vode je oseba, ki je usposobljena za reševanje ljudi iz vode, za dajanje prve pomoči in za vzdrževanje reda na kopališčih oziroma za reševanje ljudi in dajanje prve pomoči pri reševanju na divjih vodah.Reševalci iz vode se lahko usposabljajo po sledečih programih:
 • za reševalca iz vode na bazenskih kopališčih (program A),
  • Program A se deli na dva modula:
   • za reševalca iz vode na bazenskih kopališčih z globino vode do 1,35m - modul A1,
   • za reševalca iz vode na bazenskih kopališčih z globino vode nad 1,35m - modul A2,
 • za reševalca iz vode na naravnih kopališčih (program B),
 • za reševalca iz vode na divjih vodah (program C),
 • za osebe, ki izposojajo plovila (program D).

 

Pomembne lastnosti reševalca iz vode

Pomembne lastnosti dobrega reševalca iz vode so tudi dober stik z ljudmi, prijeten nastop ter da zna biti odločen in hkrati takten. Reševalec iz vode mora biti pozoren opazovalec z občutkom odgovornosti, ki v primeru nesreče ostane miren in priseben. Zelo dobro mora obvladati tehnike prve pomoči v primeru utapljanja v reki, morju, jezeru ali v bazenu, pogosto pa je zaželena tudi sposobnost poučevanja. Oseba, ki želi postati reševalec iz vode, mora biti telesno dobro pripravljena in vzdržljiva.

Kako postanem reševalec iz vode?

Za reševalca iz vode po programu A, B in C se lahko usposobi oseba, ki
- je polnoletna,
- ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
- ima opravljen predpisan zdravniški pregled (pri specialistu medicine dela, prometa in športa),
- je opravila preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti,
- je opravila preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči (izvaja ga Rdeči križ Slovenije).

Za reševanje iz vode po programu D se lahko usposobi oseba, ki:
- je polnoletna,
- ima opravljen zdravniški pregled (ugotavljanje splošne delovne sposobnosti),
- je opravila preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti,
- je opravila preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči (izvaja ga Rdeči križ Slovenije).

MOŽNOST USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE OSEBE PRIJAVLJENE NA ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Zveza Reševalcev iz Vode sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje in sicer v okviru operacije »Neformalno izobraževanje in usposabljanje«, Program usposabljanja in preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode - program A  in program B, na območju OS MURSKA SOBOTAOS LJUBLJANA in na območju OS KOPER.
 • V usposabljanje brezposelnih oseb se lahko vključijo osebe, ki so kot brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Usposabljanje brezposelnim osebam v celoti financira Zavod RS za zaposlovanje.
 • Zainteresirane brezposelne osebe naj se oglasijo pri svojem svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje, kateri jim bo podal nadaljnje informacije za vključitev v program usposabljanja.


Prijavnica za usposabljanje reševalcev iz vode

Ime:
Priimek:
Naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
EMŠO:
Telefon:
E-mail:
Naziv končane šole:
Vrsta programa:
Termin programa:
Plačilo:     Plačam sam Sofinanciranje Plačnik je podjetje ZRSZ
Vaši podatki so pri nas varni
Obvezne priloge, ki jih prinesite s sabo:
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • POTRDILO O KONČANI IZOBRAZBI,
 • SLIKA
Neobvezno:
 • POTRDILO O OPRAVLJENI PRVI POMOČI
V kolikor je plačnik podjetje, vas prosimo da navedete še naslednje podatke.

Ime podjetja:
Sedež podjetja:
Poštna številka:
Kraj:
Davčni zavezanec:     DA NE
Davčna številka:
Aktualne objave

Upoštevanje pravil na bazenu te varuje pred nesrečami

Upoštevanje pravil na bazenu te varuje pred nesrečami

Težko je ločiti med igro in utapljanjem

Otrokovo življenje še vedno ogroženo: težko je ločiti med igro in utapljanjem
© 2024 slolifeguard.com | O piškotkih
FB
Telefon Facebook